Latest news

De Tijd: België, land van strip​ver​ha​len, films én ga​me​ont​wik​ke​laars

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version [version]
  • Download 55
  • File Size 1.13 MB
  • File Count 1
  • Create Date 10 August 2015
  • Last Updated 10 August 2015

De Tijd: België, land van strip​ver​ha​len, films én ga​me​ont​wik​ke​laars

In Keu​len is Ga​mes​com, ’s we​relds groot​ste beurs voor ga​mers, voor het grote pu​bliek ge​o​pend. Tus​sen de hor​den ga​me​ont​wik​ke​laars ook heel wat Bel​gen. ‘We zijn een land van ver​ha​len​ver​tel​lers.’

De TijdDe beurs Ga​mes​com in Keu​len is een van de groot​ste in de sec​tor: nog tot en met zon​dag 9 au​gus​tus tonen 800 ex​po​san​ten uit meer dan 40 lan​den er hun nieu​wig​he​den. Vorig jaar lokte de beurs 335.000 be​zoe​kers. ‘Zo’n beurs helpt echt om in con​tact te komen met in​ves​teer​ders, an​de​re ont​wik​ke​laars en in​ter​na​ti​o​na​le media’, zegt Karel Crom​becq van Si​le​ni Stu​dios, de Vlaam​se ont​wik​ke​laar van ‘Mayan Death Ro​bots’, een game die in het na​jaar op de markt komt.

Be​ta​len​de spe​len val​len ook ra​zend​snel ten prooi aan pi​ra​te​rij.

‘Daar​om kozen we voor een ad​ver​ten​tie​mo​del’, zegt Se​bas​tien Le Touze van Exiin, de ont​wik​ke​laar van het ro​bot​puz​zel​spel ‘Af​ter​loop’, dat in sep​tem​ber uit​komt. ‘Het geeft men​sen ook de kans om het spel te leren ken​nen voor ze er geld in ste​ken. Als ze wil​len be​ta​len, weten we dat ze het spel ook echt goed vin​den.’

 

exiinDe Tijd: België, land van strip​ver​ha​len, films én ga​me​ont​wik​ke​laars